กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรม​ประชาสัมพันธ์ Thailand Techno Complex
17/03/2017

สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม​ประชาสัมพันธ์ Thailand Techno Complex และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่มีการใช้และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

กลับหน้าหลัก Share