กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดประชุมทีมสถาบันฯ และการอบรม "Workshop การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001 :2015"
7/04/2017

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวเปิดการประชุมทีมสถาบันฯ และการอบรม "Workshop การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001 :2015" พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณภาพ ในการนี้พนักงานของสถาบันฯ ทุกฝ่ายมีการนำเสนอแผนงานพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share