กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดอบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก" รุ่นที่ 2
27/04/2017

สถาบันพลาสติกจัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก" รุ่นที่ 3 โดยเป็นการปูพื้นฐานความรู้พลาสติกเบื้องต้น ที่มา ชนิดของพลาสติกต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องอบรม 304 ชั้น3 สถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share