กิจกรรมอื่นๆ
อบรมเทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM รุ่นที่ 1
30/06/2017

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างดี โอกาสนี้ สถาบันฯ มีความยินดียิ่งที่มีผู้ประกอบการจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สนใจธุรกิจพลาสติกเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

กลับหน้าหลัก Share