กิจกรรมอื่นๆ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม "Better Is Your Life"
8/08/2017

ประเภทของผู้เข้าประกวด 

1. ประเภทผู้ประกอบการ เลือกส่งผลงานได้ดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 

  • บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว

  • บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร

  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ www.ftiplastic.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345 1006

ติดต่อฝ่ายประสานงานกลุ่มฯ พลาสติก

 

กลับหน้าหลัก Share