กิจกรรมสถาบันพลาสติก
กิจกรรมอบรมหลักสูตร ลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
9/04/2013

    สถาบันพลาสติก จัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยสถาบันพลาสติกได้มองเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยที่เผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์คือ 1.สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น 2.องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.แนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนตลอดจนสามารถเลือกแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตได้  บรรยายโดย รศ.วิโรจน์  เตชะวิญญูธรรม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกของประเทศไทย)  และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยรวมทั้งบุคคลที่สนใจในหลักสูตรการอบรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้สถาบันพลาสติกถือโอกาสนี้เชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

          สถาบันพลาสติก : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 2 เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร: 0 2391 5340 – 43 

โทรสาร : 0 2712 3341

Email : info@thaiplastics.org,piyawat.p@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก Share