กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติกจัดอบรม "มารยาทบนโต๊ะอาหาร" แก่พนักงานสถาบันฯ
17/07/2018

สถาบันพลาสติกจัดอบรม "มารยาทบนโต๊ะอาหาร" แก่พนักงานสถาบันพลาสติก โดยทีมวิทยยากรจากโรงแรมดุสิตธานี เพื่อให้พนักงานเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร และเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบสากล ตลอดจนมารยาทบนโต๊ะอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานี

กลับหน้าหลัก Share