พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมแห่งอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวคิดพัฒนานวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับสถาบันพลาสติก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ ร่วมกันประชุมหารือ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้พลาสติกชีวภาพ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้งานภายในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยได้รับเกีรยติจาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรม จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม

\"\" \"\"

\"\" \"\"

ดาวน์โหลด