ผู้บริหาร

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)

ผู้อำนวยการ, สถาบันพลาสติก, ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน), 2553-2559

กรรมการผู้จัดการ,บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด 2549-2552

ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2544-2549

กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอ็กซ์อะลอย เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, 2541-2544