โครงสร้างบุคลากร

img

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

img

ดร.ฉัตรชัย มีโภคา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

img

นายคงศักดิ์ ดอกบัว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

img

นางสาวรัตนปทุม พิลาแดง

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

img

นางสาวมณฑา วชิรพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

img

นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ

ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและรับรอง

img

นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม

img

นายจิรพัฒน์ ทวีสุข

หัวหน้าวิศวกรโรงงาน ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

img

นายเจษฎา บุญนิธีวนิช

วิศวกรอาวุโส ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก