โครงสร้างบุคลากร

img

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์

ผู้อำนวยการสถาบัน

img

นายฉัตรชัย มีโภคา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมพลาสติก /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

img

นายคงศักดิ์ ดอกบัว

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวัสดุและการทดสอบพลาสติก

img

นางสาวรัตนปทุม พิลาแดง

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม

img

นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ

ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก

img

นายอานนท์ หย่องฮวย

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

img

นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ทดสอบและรับรอง

img

นายจิรพัฒน์ ทวีสุข

หัวหน้าวิศวกรโรงงาน ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

img

นายธนพงศ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรม

img

นางสาวลณิฎา คงกล่ำ

ผู้จัดการงานบัญชีและการเงิน

img

นายเจษฎา บุญนิธีวนิช

วิศวกรอาวุโส ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก