Intelligence/Database

ด้วยบริการด้านข้อมูลที่หลากหลายของ “ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Intelligent Center: PIC)” จะช่วยให้ท่านก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม พลาสติก เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยการสนับสนุนที่ครบถ้วนด้วยข้อมูลสถิติที่สำคัญต่อการประกอบการ รวมถึงบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ และบริการวิจัยตลาดเชิงลึกที่จะช่วยสนับสนุนการวางแผนธุรกิจได้อย่างตรงเป้า

Plastics Intelligence Unit (PIU)


Plastics Intelligence Unit หรือ PIU เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยและสากล

Rubber Intelligence Unit (RIU)


RIU หรือ Rubber Intelligence Unit เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง ที่จะพาท่านเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง ที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต

Medical Devices Intelligence Unit (MEDIU)


Medical Devices Intelligence Unit : MedIU ฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย ที่ช่วยให้คุณได้รู้จักกับวงการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น

PLASTATS


“Plastats” เป็นฐานข้อมูลในรูปแบบ “Interactive” ที่จะพาท่านเปิดประตูสู่โลกอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างรวดเร็วทันใจแค่ปลายนิ้วคลิ๊ก ประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งข้อมูลราคา การค้า การผลิตและแปรรูปเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยและโลก ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติก

ฐานข้อมูลเครือข่าย อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ


เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีชีวภาพ

ฐานข้อมูลเครือข่าย อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์


การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ