อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86/6 ซ.ตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2391 5340-43

แฟกซ์ : 0 2712 3341