วิธีการชำระเงิน

กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง และโอนค่าธรรมเนียมก่อนวันอบรม

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพลาสติก" เลขบัญชี 980-5-04053-4

**เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง E-mail : [email protected] หรือ โทร02 391 5340 ต่อ 425**
โดยสถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT7% และได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4030005530