วิธีการชำระเงิน

กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง และโอนค่าธรรมเนียมก่อนวันอบรม

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพลาสติก" เลขบัญชี 980-5-04053-4

**เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ออกใบเสร็จ มาที่ โทรสาร 02-712 3341 **
โดยสถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT7% และได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4030005530