Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนา “PPP Plastics Sustainable Packaging : คิด จบ ครบทั้งวงจร สร้างบรรจุภัณฑ์ พลาสติกให้ยั่งยืน” ภายในงาน PROPAK ASIA 2023

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 16-06-2023
 • สิ้นสุด 16-06-2023
 • เวลา 10:00:00-12:00:00

หลักสูตร สารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก (ADDITIVE FOR PLASTIC INDUSTRY) รุ่น 4

3 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 25-07-2023
 • สิ้นสุด 25-07-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM : INJECTION STRETCH BLOW MOULDING รุ่นที่ 6

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 20-07-2023
 • สิ้นสุด 21-07-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตร Workshop ECO-Design

6000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 28-06-2023
 • สิ้นสุด 29-06-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth