พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก โดยมี ศ.ดร.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย มจพ. และ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

“ครั้งแรกเพื่อ SMEs ไทย! เปิดตัวคู่มือทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0และการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดตัวการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรก มุ่งเป้าส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ยกระดับความปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก


รวมทั้งหมด 176 รายการ

« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 ถัดไป »