สัมมนา Biobased Industry... What's Next? อนาคต "อุตสาหกรรมชีวภาพ" ท่ามกลางความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป ในรูปแบบ Online!!!

 

เสวนาหัวข้อ
Biosed Industry Adaptation over Social Behavior Changes
(เจาะบทบาท "อุตฯ ชีวภาพ" ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง)
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานเศรษฐกิตอุสาหกรรม | สำนักงานวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการ การส่งเสริมการลงทุน | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย

 

การบรรยาย ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Innovation Linkage)
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม x สถาบันพลาสติก
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น
-----------------------------------------------------------------
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สามารถคลิกได้ที่ https://forms.gle/CKBLCGXD5aUPnzwf8
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
061-424-1451 , 083-524-8243

ดาวน์โหลด