ประชาสัมพันธ์งาน งาน OEM MANUFACTURER EXPO 2021 BY F.T.I & NEO เลื่อนการจัดเป็น 23-25 ธันวาคม 2564

 

เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการรับจ้างผลิตที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการด้านธุรกิจออนไลน์ต่างๆ มาแสดงผลงาน เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างครบวงจรในงานเดียวพร้อมทั้งสร้างความตระหนัก การจับคู่ทางธุรกิจ SMEs Start up, บุคลากรที่จบใหม่, กลุ่มบุคลากรที่ทำงาน รวมไปถึงธุรกิจแบรนด์ตนเอง รวมถึงผู้ที่ต้องการหาช่องทางการค้าบนโลกธุรกิจออนไลน์ การทำธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การชำระเงิน สถาบันการเงิน ธนาคาร นวัตกรรมด้านอีคอมเมิร์ช และการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการทำธุรกิจที่สร้างน่าเชื่อถือ จากหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ภายในงาน แนวทางการสนับสนุนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้งาน งาน OEM Manufacturer Expo 2021 by F.T.I & NEO

จากเดิมตั้งแต่ 30 กันยายน 2564 ถึง 2 ตุลาคม 2564 

เป็น23-25 ธันวาคม 2564 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH 103,104

ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดงานได้ที่ https://oemexpo.biz/th/

นอกจากนี้ท่านผู้เข้าชมงานและสนใจพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก สามารถพบกันสถาบันพลาสติก ได้ภายในงานนี้ พื้นที่โซน Zone Business Consultants

สอบถามข้อมูลงานเพิ่มเติมได้ที่ 

ORGANIZER BY
N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD. (NEO)
Ms. Suwapit Manawongsakul (Annie)
Project Manager (International Contact)
Tel: Tel: +66 (0) 203-4230 Email: suwapit.auj@nccexhibition.com

CO-ORGANIZER BY
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES (FTI)
Ms. Treewimon
Tel: +66 (0) 65-691-6146 Email: icit.connect@gmail.com

 
 

ร่วมติดตามกิจกรรมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสถาบันพลาสติกได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421