กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ(Business Matching )

   สถาบันพลาสติก ได้จัดกิจกรรม Business Matching (AEC READY) ในวัน พฤหัสบดี ที่23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันพลาสติกได้มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ,สร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกเป็นอย่างดีอาทิ บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นั้น ที่กำลังมองหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น  และ บริษัทหรือผู้ประกอบการอื่นๆที่มองหาโอกาสทางธุรกิจอีกจำนวนมาก

ดาวน์โหลด