เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม Get to know more about plastic

เพื่อเป็นการสร้างแนวทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน การบริหารจัดการพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain ตลอดภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน

ปัจจุบันการสร้างแนวทาง กำหนดแผนงานต่างๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทานของการบริหารจัดการขยะพลาสติก เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ อันเป็นการสร้างเส้นทางที่สำคัญของระบบในปัจจุบันให้เกิดผลและสามารถใช้งานได้จริงในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบต่างต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางนโยยายแห่งชาติ BCG Model

ทางสถาบันพลาสติก ร่วมกับ PPP Plastics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร ได้ร่วมจัดกิจกรรม Get to know more about plastic รายละเอียดของกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การแสดงภาพรวมของโครงการ "From Pieces to Business" การเสวนาเพื่อแสดงมุมองที่น่าสนใจในหัวข้อ "พลาสติก : จากปัจจุบันสู่อนาคต (Plastic : From Now to the Future)"

 

สถาบันพลาสติก และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์ และ ผู้อุปโภค (End User) ตลอดจนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Get to know more about plastic ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ link: https://forms.gle/ShLk2gq9w5Ay2w8R9

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง
Email: cuengworkshop@gmail.com
Facebook page: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา หรือ คลิก https://www.facebook.com/iloveenvi

สามารถติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด