สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ iNT ร่วมหารือกับ สถาบันพลาสติกเพื่อการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การผลิต

     ด้วยสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยโอกาสต่างๆ รวมไปถึงการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันและยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ iNT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการคิดค้นและสร้างงานวิจัย ได้หารือร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อแสวงหาแนวทางสำหรับการเชื่อมโยงพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถผลิตและออกสู่ตลาดได้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำหรับพัฒนานวัตกรรมที่ทั้ง 2 สถาบันได้ดำเนินการและพัฒนามา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้กล่าวถึง นโยบายและแนวทางการทำงานของ iNT พร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆของทางหน่วยงาน ขณะที่นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้กล่าวถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ และผลงานที่สถาบันพลาสติกได้ดำเนินการมากว่า 10 ปี อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่าง อุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Thai kid’s Spacer) เป็นอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด, ถุงทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Thai Colostomy Bags) เป็นต้น

     โดยการหารือในครั้งนี้ได้ถือเป็นก้าวแรกสำหรับความร่วมมือในอนาคต ซึ่งอาจมีจุดเริ่มต้นจากนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ที่ทั้ง 2 สถาบัน ต่างมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและเชี่อมโยงการทำงานเพื่อให้สามารถผลิตได้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคตต่อไป

     สถาบันพลาสติกพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงนวัตกรรมจากการเริ่มต้นคิดค้น การออกแบบ การจำลองการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิต กระทั่งนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อไป

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421

ดาวน์โหลด