ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี การผลิตวัสดุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตรทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ และพาณิชย์ ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยแก่ภาคเอกชนไทยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สามารถผลักดันสู่การลงทุนทางธุรกิจ และเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลักดันผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนของ สวก. ให้แก่ภาคเอกชนหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการเจรจาธุรกิจเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZoomCloud Meetings)

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : คลิกที่นี่

ลิ้งก์ประชุม Online (ZoomCloud Meetings) : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ montira@arda.or.th หรือ 097 978 6881 (มณฑิรา)

ดาวน์โหลด