ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS พร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการจากเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการทางธุรกิจ รวมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดตัวมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business  Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน  

     โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และตลาดต่างประเทศ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

     เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับ SMEs สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS พร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการจากเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการทางธุรกิจ รวมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายภายในงาน "SME ปัง❗️ตังได้คืน" วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร ชั้น 7 กรุงเทพฯ
 
     สำหรับแพลตฟอร์ม “BDS” (Business Development Service) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะทำหน้าที่เหมือนเป็น E-Marketplace เปิดให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกรับการบริการหรือรับการพัฒนากับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
ชูจุดเด่น “สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน ” ผ่าน  https://bds.sme.go.th โดยในปี 2565 มีบริการครอบคลุม 3 หมวดหมู่ด้วยกัน ทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความพร้อมด้านมาตรฐาน เพิ่มยอดขายเเละขยายตลาดให้ธุรกิจเติบโต 
 
     เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีเงินทุนไม่มากนัก ได้ยกระดับสินค้าเเละบริการให้ทันสมัย ทาง สสว. ทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกเเคมเปญดีๆ อย่าง “SME ปัง ตังได้คืน” มาช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจอีกด้วย 
 
 
     โดยใน วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับคำแนะนำการใช้บริการแพลตฟอร์ม “BDS” จากเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการทางธุรกิจ พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับ PDPA และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายภายในงาน "SME ปัง ตังได้คืน" ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร ชั้น 7 กรุงเทพฯ
 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้ที่
https://bds.sme.go.th พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 1301 , 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว.ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด