สถาบันพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการส่งต่ออุปกรณ์ช่วยพ่นยาให้ถึงมือผู้ป่วย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ได้จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยา หรือ Thai Kit Spacer ด้วยการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท แอมเซล จํากัด สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและผู้สนับสนุนอีกจํานวนหนึ่ง ในการจัดหาชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Thai Kit Spacer) จํานวน 1,130 ชุด เป็นมูลค่า 226,000 บาท เพื่อมอบแก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดิน หายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการบริหารจัดการและส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคหืดที่มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อให้การพ่นยาเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดและยังช่วยลดความผิดพลาดในการกำหนดจังหวะการหายใจขณะพ่นยา ซึ่งสถาบันพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการส่งต่ออุปกรณ์ช่วยพ่นยาให้ถึงมือผู้ป่วย

ภายในกิจกรรมได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม นําโดย นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสถาบันพลาสติก นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย กรรมการสถาบันพลาสติกและ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อํานวยการสถาบันพลาสติก ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติและคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะจัดสรรเพื่อส่งมอบไปยังผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสนับสนุนได้จากสถาบันพลาสติก ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421

ดาวน์โหลด