รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

 

ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs นั้น มีหลากหลาย ปัญหา การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน เช่น การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า การตลาด การตลาดออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การสนับสนุนงานวิจัย การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนเงินทุน การเพิ่ม องค์ความรู้ ฯลฯ เกือบทั้งหมดจะเป็นการพัฒนาส่งเสริมหรือยกระดับเป็นเรื่อง ๆ ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงความต่อเนื่องในการให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ แก่วิสาหกิจก็จะมีระยะเวลาช่วยเหลือเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการจน วิสาหกิจสามารถบรรลุต่อการแก้ไขได้สำเร็จ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIProm โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเชื่องโยงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ภายใต้ 4.2-1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2566 ในการให้คำปรึกษาแนะนำดำเนินการธุรกิจอย่างครบวงจร ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ให้กับวิสาหกิจที่มีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงกับวิสาหกิจที่มีศักยภาพกับผู้รับบริการด้าน OEM เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจ ที่เข้มแข็งพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับวิสาหกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ และ เชื่อมโยงวิสาหกิจที่มีศักยภาพกับผู้รับบริการด้าน OEM ในการพันธมิตรทางการค้า 

กลุ่มเป้าหมาย/สาขาเป้าหมาย
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
- ผู้ให้บริการด้าน OEM

สาขาเป้าหมาย
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ
กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/4j63Rbv8TQkmuAum9

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIProm ITC)
Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด