สถาบันพลาสติก ร่วมสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมแห่งอนาคต: สร้างชีวิตใหม่ให้พลาสติก"

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สถาบันพลาสติกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมแห่งอนาคต: สร้างชีวิตใหม่ให้พลาสติก" จัดขึ้นโดย จัดโดย อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ และ สถาบันพลาสติก ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ไบเทค เพื่อสร้างการรับรู้ในการพัฒนานวัตกรรมให้กับพลาสติกผ่านการคิดที่ครบทั้งวงจรการผลิต

ภายในการสัมมนาได้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) บรรยายในหัวข้อหลักคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด คุณสมชาย มุ้ยจีน คณะทำงาน BCG สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อการจัดการกระบวนการผลิตและการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ) บรรยายในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน: การจัดการหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ดร. บงกช หะรารักษ์ (นักวิจัย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ยั่งยืน ในการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุพลาสติก ที่ครบวงจร ผ่านการคิด เลือกสรรวัสดุที่เหมาะสม การออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาด และที่สำคัญนำไปสู่การสร้างวงจรของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด