สถาบันพลาสติกร่วมงานแถลงข่าว International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries : T-PLAS 2023!

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 Messe Düsseldorf Asia ผู้จัดงาน T-PLAS 2023 ให้เกียรติเชิญสถาบันพลาสติก ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries : T-PLAS 2023 เพือถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมพลาสติกรวมถึงแนวโน้มความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับจุลภาคและมหภาค พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกตามนโยบาย BCG Model สู่ความยั่งยืน
 
ภายในกิจกรรมมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย คุณเกอร์นอท ริงลิ่ง (กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย) นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)  คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ (นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)) และ ดร.ณัฐไชย นะวิโรจน์ (นายกสมาคมไทยคอมโพสิท) และผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักข่าว
 
 
สำหรับงาน T-PLAS 2023 มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทยสามารถเติบโตและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มุ่งเน้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประเทศไทย พร้อมกับบริษัทชั้นนำที่จะมาร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการรีไซเคิลในอุตสาหกรรม
ท่านมี่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่: https://www.tplas.com/registration.html
แล้วพบกัน! วันที่ 20-23 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
 

ดาวน์โหลด