สถาบันพลาสติก บพข. ดาว ประเทศไทย และ วว. เปิดตัววิสาหกิจชุมชนชุมชนหมุนเวียนพลาสติก แห่งแรกที่บ้านฉาง จังหวัดระยอง

6 กันยายน 2566 สถาบันพลาสติก บพข. ดาว และ วว. เปิดศูนย์รีไซเคิลวัสดุสำหรับวิสาหกิจชุมชนหมุนเวียนพลาสติก (MRF) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน และนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก โดยโครงการศูนย์รีไซเคิลวัสดุสำหรับวิสาหกิจชุมชนหมุนเวียนพลาสติก (MRF) เป็นการริเริ่มบุกเบิกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ศูนย์ MRF นี้เป็นแห่งแรกในประเทศที่จัดตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างภาคส่วน และดำเนินการเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันพลาสติก เทศบาลตำบลบ้านฉาง ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง และสำนักงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ MRF จะทำหน้าที่คัดแยกและปรับปรุงคุณภาพของวัสดุรีไซเคิล เพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกหลังการใช้งานและวัสดุอื่นๆ มากกว่า 1,000 ตันถูกฝังกลบในแต่ละปี ด้วยการนำก๊าซเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระแสการผลิต โครงการริเริ่มนี้ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โดยโครงการดังกล่าวได้เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดตั้งกว่า 20 ล้านบาทโดย ดาว และ บพข. เพื่อจัดตั้งโรงงาน MRF วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านฉางยังได้สนับสนุนด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างให้กับโครงการบุกเบิก ศูนย์ MRF อีกด้วยและพร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบในฐานะวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2567 โดยขยายโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อดูแลพื้นที่โดยรอบสู่การจัดการขยะที่ครบวงจร

สำหรับศูนย์ MRF วิสาหกิจชุมชนชุมชนหมุนเวียนพลาสติกแห่งแรกที่บ้านฉาง จังหวัดระยอง จะส่งผลประโยขน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมระบบการจัดการขยะของหน่วยงานท้องถิ่น และส่งเสริมความตระหนักรู้ในการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่สามารถจำลองไปยังชุมชนอื่นทั่วประเทศ และในภูมิภาคได้ต่อยอดสู่อนาคตอย่างยืนได้อีกด้วย

 

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด