สถาบันพลาสติกร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE CHALLENGES FOR SOUTHEAST ASIAN MARKETS ในงาน T-Plas 2023

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สถาบันพลาสติกร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE CHALLENGES FOR SOUTHEAST ASIAN MARKETS

 

วันที่ 20 กันยายน 2566 Messe Dusseldorf Asia ผู้จัดงาน T-Plas 2023 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทยสามารถเติบโตและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มุ่งเน้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  โดยภายในงานได้มีการจัดสัมมนา ในหัวข้อ CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE CHALLENGES FOR SOUTHEAST ASIAN MARKETS เพื่อแสดงให้ถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดย MS. Petra Cullmann Executive Director Messe Dusseldorf  GMBH เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถาบันพลาสติกได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีเพื่อเผยแพร่แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยายโดยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

นอกจากนี้ภายในการสัมมนายังได้มีการเผยแพร่ความรู้จากหลากหลายหน่วยงานผ่านการเสวนาตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้สถาบันพลาสติกพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมผ่านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกผ่านบริการการรับรองและการขอใช้ฉลากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin เป็นการรับรองเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับสถาบันพลาสติกได้ที่งาน T-Plas 2023 ณ ไบเทค บางนา HALL 102 บูทเลขที่ Z61 วันนี้ - 23 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด