สถาบันพลาสติก ร่วมงานประกาศความร่วมมือ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแห่งอาเซียน

21 กันยายน 2566 เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังเสริมความพร้อมแก่นักอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียว พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงการผลิตแห่ง ความยั่งยืน ผ่าน 3 งานหลักในภูมิภาค อันได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ความร่วมมือจะมุ่งเป้าไปที่การ ดึงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งมอบโอกาสและประสบการณ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ให้กับวงการ อุตสาหกรรม ภายในกิจกรรมได้มีผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ คุณเพตรา คัลแมน กรรมการบริหาร เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมให้เกียรติเชิญสถาบันพลาสติก โดยนายวีระ ขวัญเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ประกาศความ ร่วมมือ ผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปักหมุด จัด 3 ซีรีส์ ของ งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากประเทศไทย งาน ‘พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024’ กำหนดจัดวันที่ 15 ถึง 18 พฤษภาคม 2567 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ต่อด้วย “พลาสติกแอนด์รับเบอร์อินโดนีเซีย’ และ ‘พลาสติกแอนด์รับเบอร์เวียดนาม’ การจัดงานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์โดย เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์จะช่วยเสริมความพร้อมแก่นักอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียว พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงการผลิตแห่ง ความยั่งยืน ผ่าน 3 งานหลักในภูมิภาค อันได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ความร่วมมือจะมุ่งเป้าไปที่การ ดึงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งมอบโอกาสและประสบการณ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ให้กับวงการ อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบจาก CBAM กับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลาสติกและยางไทย” โดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และคุณศิริภัทร โกเอี้ยน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความ ยั่งยืนองค์กร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้เล่าถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ความสำคัญของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยังมีความสำคัญต่อผู้อุปโภคบริโภค และ ความสำคัญของการพัฒนาให้สอดรับการดูแลสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของการจัดงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ ที่จะช่วยรวบรวมเทคโนโลยี พร้อมกับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับ งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จะถูกจัดร่วมกับงานอินเตอร์แมค งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อ การผลิต และงานซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งรวบรวมผู้รับช่วงการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พบกับนัก อุตสาหกรรมกว่า 47,000 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ www.plasticsrubberthailand.com และพบกับสถาบันพลาสติกได้ที่งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 วันที่ 15 ถึง 18 พฤษภาคม 2567 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด