สถาบันพลาสติกร่วมกิจกรรม Kick Off A-Plas 2024 ASEAN PLASTICS COMMUNITY: Integrating Plastic Value Chain for Eco-Future

 

             18 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก A-PLAS 2024 “A-PLAS ASEAN Community Plastic Exhibition 2024” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มและการเติบโตของอุตสาหกรรม ที่สะท้อนให้เห็นจากปริมาณการส่งออกที่มีการขยายตัว ด้วยผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยและของโลก รวมถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยที่ถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตพลาสติกที่สำคัญของโลก จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off “A-PLAS 2024 : ASEAN PLASTICS COMMUNITY : Integrating Plastic Value Chain for Eco-Future” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดมุมมอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายจากภาครัฐถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

              ภายในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ให้การต้อนรับโดยคุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ประธานกรรมการจัดงาน A-PLAS 2024) และ คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ยังได้บรรยายพิเศษ Drive Plastic Value Chain for Eco-Future นอกจากนี้ นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Plastics Innovation for Advance industry & Sustainable Future ซึ่งได้บรรยายถึง โรดแมปแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถเติบโตสู่ความยั่งยืนได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

              ทั้งนี้สถาบันพลาสติกยังได้มีส่วนร่วมในการจัด Plastics for the Future Conference ภายในงาน A-PLAS 2024 ภายใต้หัวข้อ “Plastics Innovation for Advanced Industry & Sustainable Future” ซึ่งจะจัดดระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2024 Hall 103 ณ ไบเทค บางนา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.a-plas.org/ และ www.thaiplastics.org

 

ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม :

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1109104

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1109111

 

ดาวน์โหลด