สถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับ สมาคม ACMT (ประเทศไทย) เพื่อเข้าศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ

           19 มีนาคม 2567 สมาคม ACMT (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกและเครื่อข่ายผู้ประกอบ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติก และ DIPROM ITC เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งผลิตภัณฑ์ บุคลากร ตลอดจนแนวทางการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจอของอุตสาหกรรมพลาสติกได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้สถาบันพลาสติก ยังได้แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการพร้อมกับหารือในแนวทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และได้นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่

อาคารต้นคิด สตูดิโอ DIProm ITC ที่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ และ พลาสติกที่มีส่วนผสมของชีวมวล

อาคาร Shop A พื้นที่สำหรับการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบ Pilot Scale

ศูนย์ทดสอบและรับรอง พื้นที่สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล (UTM) เครื่องทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (MFI) เครื่องสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (OTR) เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR)

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผสมพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยพลาสติกที่มีส่วนผสมทางชีวมวลได้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  สมาคม ACMT (ประเทศไทย)

 

     สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการและธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยวัสดุพลาสติก ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด