กระทรวงอุตสาหกรรมกระชับสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงาน “MIND - PRESS SPORT DAY 2024”

30 มีนาคม 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ MIND - PRESS SPORT DAY ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ สนามกีฬาแบดมินตัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในกิจกรรมได้จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และนักข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมม่วง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนทีมฟ้า ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และพนักงานบริษัทเอเจนซี่ ที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์

กิจกรรกีฬาสานสัมพันธ์ “MIND - PRESS SPORT DAY 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน กับคณะผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มาดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคีต่อกันส่งเสริมให้ทุกท่านและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    
 
ทั้งนี้สถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “MIND - PRESS SPORT DAY 2024” โดย นายจุลเทพ ขจรไชยกูล (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)
และนายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ทดสอบและรับรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลด