สถาบันพลาสติก ร่วมกล่าวรายงานใน PLASTICS FORUM 2024 ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 23 เมษายน 2567 อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงานสัมมนา Plastic Forum ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน” เพื่อมุ่งมั่นและสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืนด้วยแนวทางต่างๆ ทั้งด้านวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งเป็นการนำร่องของงาน Interplas Thailand 2024 ด้วยแนวคิดการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน จึงได้เชิญ นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก) ขึ้นกล่าวรายงาน ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับโดยคุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์

    

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน” ที่มีการ่วมเสวนาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและลงมือเริ่มต้นแนวทางการใช้พลาสติกและการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องการปรับธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับกระแสรักษ์โลก

โดย นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก) ได้ย้ำถึงความสำคัญของพลาสติก ที่มีความสำคัญต่อชีวิตในประจำวันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกยังคงมีความจำเป็น และยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลาย "การพัฒนาและใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม" จะช่วยส่งเสริมให้พลาสติก สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่นยืน

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด