ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึง 11 ธันวาคม 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ 

สถาบันยานยนต์ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น4 ซอยตรีมิตร

ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-712 2414 ต่อ6440,6333

โทรสาร 02-712 4244

ดาวน์โหลด