ประมวลภาพอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่7

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องอบรม PITH 1 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการ A (Shop A) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเป่าถุงแก่ผู้เข้าอบรม โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด