วันสถาปนาสถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นประธานในการทำบุญครบรอบเข้าสู่ปีที่ 5 ของสถาบันพลาสติก

ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสนี้

 

ดาวน์โหลด