โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าและหรือส่งเสริมการส่งออก

สถาบันพลาสติก

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม

 

"โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าและหรือส่งเสริมการส่งออก"

""

 

 

 

โดยสถาบันพลาสติกมีทีมผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต/กระบวนการขึ้นรูป การคัดเลือกวัสดุ ตลอดจนข้อมูลการตลาด

 

 

Download ใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

ส่งเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนัตตุลา  วงศ์ต๊ะ Email : [email protected]
Tel. 0 2391 5340 ต่อ 212
Fax. 0 2712 3316