สถาบันพลาสติก ร่วมการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ 25

สถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 โดยสีฟ้า ประกอบด้วยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สถาบันพลาสติก,สถาบันไทย-เยอรมันและสมาคมต่างๆที่อยู่กับสำนักฯ

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญ “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา” โดยชิงชัยใน 9 ชนิดกีฬา จำนวน 26 เหรียญทอง

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ของสถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 3เหรีญทอง 1เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญทอง

1.แบตมินตันชายคู่ นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ

2.แบตมินตันคู่ผสม นายถิระภัทร เมืองแสน

3.วิ่งมาราธอน นายพีระพงษ์ ณรงค์เรืองชัย

เหรียญเงิน

1.แบตมินตันหญิงเดี่ยว นางสาวนฤมล ยางสูง

เหรียญทองแดง

1.วอลเล่ย์บอลชาย นายปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

                          นายพีระพงษ์ ณรงค์เรืองชัย

                          นายจิรพัฒน์ ทวีสุข

              นายเจษฎา บุญนิธีวนิช

              นายยุทธศักดิ์ พวงพั่ว

              นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ

              นายถิระภัทร เมืองแสน

              นายอนุชา คงฤทธิ์

สำหรับเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แก้เจ้าภาพสีฟ้า

 

ดาวน์โหลด