รัฐบาลโดย สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรมมอบอาหารว่างให้แก่ ผู้แทน กอร.รส

รัฐบาลโดย สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนางสาวนฤมล ยางสูง หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สถาบันพลาสติก มอบอาหารว่างให้แก่ ผู้แทน กอร.รส เพื่อนำไปบริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ เป็นขนมปังไส้เผือกจำนวน 500 ชิ้น ,ขนมปังไส้ถั่วแดง 500 ชิ้น, แซนวิซไส้โบโลน่าหมู 500 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น เพื่อสำหรับแจกจ่ายระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.60 (โดยขนมสามารถเก็บได้ 5 วัน) ณ เต๊นท์ฺ กอร.รส. บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด