๒ เมษายน

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน
สถาบันพลาสติก

 

""

 

ดาวน์โหลด