คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วย FEA

ในการออกแบบและผลิตวัสดุผสมชนิดใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 

ซิกมาโซลูชั่นส์ ร่วมกับ สถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุผสมจาก
บริษัท E-Extream ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมสัมมนา
(จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อหน่วยงาน)
- ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / วิศวกร / หัวหน้างานในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sigmasolutions.co.th/events-detail.php?id=4

 สถานที่ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร BSID กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#PlasticsInstituteOfThailand

ดาวน์โหลด