สถาบันพลาสติก ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ จาน, ช้อน, ส้อม ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สถาบันพลาสติก ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ จาน, ช้อน, ส้อม ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อรณรงค์ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ที่นำไปเป็นภาชนะในการใส่อาหารเพื่อจำหน่ายในการบริโภค และให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการเลือกใช้ให้ถูกต้อง ลดโลกร้อน และ สามารถย่อยสลายได้อีกด้วย โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด