สถาบันพลาสติก ลงนาม MOU

สถาบันพลาสติก ลงนาม MOU เพื่อการจัดการขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนายการ สถาบันพลาสติก ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดย คุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

 

\"\" \"\"

สนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐในการลดปริมาณขยะทะเลของประเทศไทยลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2572 โดยส่งเสริมการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการขยะของประเทศไทยด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นพยาน

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

 

#สถาบันพลาสติก #สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด