หลักสูตร “เทคนิคการฉีดพลาสติกและพลาสติกชีวภาพพื้นฐาน”

พลาสติกชีวภาพพื้นฐาน” สำหรับส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยครั้งนี้จัดให้แก่บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นสำหรับใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นตอบโจทย์ภารกิจของ“ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (CoBE)” ตามมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพอีกด้วย 

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพลาสติก

สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ แบบครบวงจร ติดต่อได้ที่....
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอมพาวด์และแปรรูปพลาสติกชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์ 02-391-5340-43 ต่อ 214 
#COBE #Bioplastics #Material #Development

 

สอบถามเพิ่มเติม/สมัครอบรม
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
☎️ 02 391 5340 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PTC

ดาวน์โหลด