“เทคนิคการฉีดพลาสติกและพลาสติกชีวภาพพื้นฐาน”

 · 

สถาบันพลาสติกกับหลักสูตรคุณภาพ เรื่อง “เทคนิคการฉีดพลาสติกและพลาสติกชีวภาพพื้นฐาน” สำหรับส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ

โดยครั้งนี้จัดให้แก่บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นสำหรับใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด