ส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง

 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่ นอกเหนือจากแรงบรรดาลใจ และความสร้างสรรค์แล้ว การเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ร่วมถึงวิธีการยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

\"\" \"\"

เมื่อ 20/2/2562 สถาบันพลาสติกได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการบรรยายหัวข้อพิเศษ "การเริ่มต้นเป็นนวัตกร และการสร้างนวัตกรรม" โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) และคุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก)

\"\" \"\" \"\"

 

พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนความสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยต่อไป

..................................................

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=609279612827032&id=218856181869379

 

Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

 

ดาวน์โหลด