ประกาศสถาบันพลาสติก ที่ 2/2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

       สถาบันพลาสติก มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2562 – 26 เมษายน 2562 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารการจ้างที่ปรึกษาได้ที่

สถาบันพลาสติก

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-391 5340-3

โทรสาร 02-712 3316