ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ IDEA จัดหนัก DESIGN จัดเต็ม Rayong Souvenir

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ IDEA จัดหนัก DESIGN จัดเต็ม Rayong Souvenir โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำชิ้นงานต้นแบบ กำหนดส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

 

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสามารถ เมธารุ่งสิริศรี
โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 212

ดาวน์โหลด