ร่วมพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคและบทเรียนสำคัญ

รู้หรือไม่ ?? ขวดที่คุณใช้งาน และ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต มีกระบวนการผลิตที่หลากหลายกว่าที่คิด
หนึ่งในทักษะการขึ้นรูปที่โรงงานของคุณต้องรู้
กระบวนการเป่าขวดพลาสติก EBM (Extrusion Blow Molding)

 

 

ร่วมพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคและบทเรียนสำคัญ

สำหรับการขึ้นรูปพลาสติก สร้างโอกาสในการเติบโต ให้กับโรงงานของผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน

ด้วยการอบรมทักษะจากสถาบันพลาสติก จัดขึ้นในหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานการเป่าขวดพลาสติก EBM (Extrusion Blow Molding )”

 

โดยหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมพลาสติก พัฒนาไปพร้อมกับบุคคลากรในอุตสาหกรรม

คอร์สนี้จะช่วยอะไรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

- เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและเทคนิคการปรับตั้งค่าในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก (EBM)

- เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก (EBM)

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดปัญหาน้อยลง

 

พร้อมเติมประโยชน์ ในมุมต่างๆประกอบด้วย
 
 
 ทฤษฎี
- เนื้อหาและกระบวนการเป่าขวดพลาสติก

- หลักการเลือกวัตถุดิบ

 

 

เทคนิคสำหรับเครื่องจักร 

- ส่วนประกอบของเครื่องจักรในกระบวนการที่ใช้

- ขั้นตอนการขึ้นรูปขวดแบบง่ายๆ

 

 

การตั้งค่าและตัวเลข

- การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

- การใช้พารามิเตอร์ปรับเครื่องเป่าขวด

 

 

CASE STADY

- ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

 

 

การแก้ปัญหา

- การวิเคราะห์

- การแก้ไขปัญหา และป้องกันการเกิดซ้ำ

 

 

เพิ่มทักษะ ให้ตัวเอง และบุคคลากร เพื่อโรงงานอุตสากรรมไทย 4.0

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  9 ธันวาคม  2562

เพิ่มเติม : http://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=848

 ในราคา 3,500 บาท 

เพิ่มเติมข้อมูล สอบถาม :
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

 

ดาวน์โหลด