กิจกรรมคัดเลือกผลงานทีม 30 ผลงานที่เข้ารอบในโครงการ Crafting Your Own Business

คัดเลือกผลงานทีม 30 ผลงานที่เข้ารอบ

ในโครงการ Crafting Your Own Business

 

 

 

กิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีความวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง

สำหรับกิจกรรมการ  crafting on your Business ในช่วงแรก  หลังจากที่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รวบรวมและจัดส่งผลงานมาในเบื้องต้น ที่มีการปิดรับสมัคร เมื่อ 30/8/62 จากผู้ประกอบการ และ นวัตกรรมได้จัดส่งผลงานกว่า 100 ผลงาน ทางคณะกรรมการจากทั้ง 3 หน่วยงานประกอบด้วย คณะกรรมการจาก บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ วัสดุจากพลาสติก ผู้เชียวชาญฝ่ายวิศวกรรมจากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้เชียวชาญ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พลาสติก จาก สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC ที่ คัดเลือกผลงานอย่าง ที่ พกทั้ง IDEA Innovation และ แนวทางการพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม ความเป็นไปได้ แนวโน้มความน่าสนใจที่ตลาดยังไม่เคยมี กระทั่ง เหลือ 30 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านกาคัดเลือกประกอบด้วย

 

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารต้นคิด สตูดิโอ  ภายในพื้นที่ ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานผู้จัด ศูนย์ ITC และ ทีมงาน ผู้จัด ขอแสดงความยินดีกับท้ัง 30 ผลงานมา ณ โอกาสนี้

สอบถามโทร 091-794-3934

เพิ่มเติมกิจกรรม
http://csc.pttgcgroup.com
https://diit.dip.go.th

เพิ่มเติมกิจกรรมได้ที่
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Channel : THAIPLASTICS
Tel: 02-391-5340-4
#สถาบันพลาสติก #PDD #ProductTransform 

ดาวน์โหลด